AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o zaštiti okoliša

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o zaštiti okoliša – (PD – 5. sj. 24.9. 2019., DN – 8. sj. 28.1.2021.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 15/21