AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu - hitni postupak,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu - hitni postupak - (PD – 29. van. sj. 22.5.2018, usvojio, DN- 22. sj. 10.5.2018. usvojio), „Službene novine Federacije BiH“, broj 44/18