AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (predlagač: Aner Žuljević, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH) – skraćeni postupak

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT