AKT/ PREGLEDAČ

- Prijedlog zakona o bankama (korigirani tekst)

- Popratno pismo

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

- Amandman Anera Žuljevića

- Amandman Osmana Ćatića

- Izjašnjenje Vlade o Amandmanu

- Amandmani Vlade FBiH

- Dopis Vlade FBiH

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o bankama,

''Službene novine FBiH'', 27/17