AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izboru, prestanku mandata, ograničenju kandidature, opozivu i zamjeni gradonačelnika gradova i načelnika općina u Federaciji Bosne i Hercegovine (predlagač: Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH),

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

- Obavijest

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT