AKT/ PREGLEDAČ

Nacrt zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u građevinarstvu i prostornom uređenju Federacije BiH (predlagač: dr. Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH),  

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

- Mišljenje Vlade Federacije BiH

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT