AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode – skraćeni postupak

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Amandman Vlade Federacije BiH

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode – skraćeni postupak - (PD usvojio - 28. van. sj. 18.4.2018. godine, DN usvojio - 18. van. sj. 19.4.2018. godine), „Službene novine Federacije BiH“, broj 34/18,