AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju - skraćeni postupak - (PD usvojio - 28. van. sj. 18.4.2018. godine, DN usvojio - 18. van. sj. 19.4.2018. godine), „Službene novine Federacije BiH“, broj 36/18,