AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (predlagači: Aner Žuljević, delegat u Domu naroda i Elvir Karajbić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH) – hitni postupak,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT