AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o dopunama Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine -  skraćeni postupak, 

- Sporazum,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o dopunama Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine - skraćeni postupak - (PD – 26. van. sj. 24.1.2018. godine, DN- 17. van. sj. 25.1.2018.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 13/18