AKT/ PREGLEDAČ

 (Povučen) Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Urgencija Vlade Federacije u vezi Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA

Obavijest

DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT