AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o dopuni Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine – hitni postupak, 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Amandman delegata Anera Žuljevića,

Izjašnjenje Vlade Federacije o Amandmanu delegata Anera Žuljevića na Prijedlog zakona o dopuni Zakona o budžetima u Federaciji BiH

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o dopuni Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine – hitni postupak - (PD – 25. van. sj. 17.1.2018. godine, DN- 16. van. sj. 19.1.2018.), broj 5/18