AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Amandmani Vlade Federacije BiH,

Zahtjev Samostalnog sindikata radnika rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine ,

Zahtjev Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine za povlačenje Prijedloga zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju sa dnevnog reda sjednice Doma naroda,

Dopis Udruženja građana „Budući penzioneri“

Amandman Vlade Federacije na Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju - (PD – 26. van. sj. 24.1.2018. godine, DN- 17. van. sj. 25.1.2018.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 13/18