AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Amandmani delegata Anera Žuljevića,

Izjašnjenje Vlade Federacije o amandmanima delegata Anera Žuljevića na Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2018. godinu

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu - (PD – 25. van. sj. 17.1.2018. godine, DN- 16. van. sj. 19.1.2018.), broj 5/18