AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Obračun sredstava u zdravstvu u  Federaciji Bosne i Hercegovine za 2016. godinu,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Odluka o davanju saglasnosti na
Obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2016. godinu - (PD – 29. van. sj. 22.5.2018. dao saglasnost, DN- 22. sj. 10.5.2018. dao saglasnost), „Službene novine Federacije BiH“, broj 45/18,