AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu – hitni postupak,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Dopis Koordinacije Temeljnih boračkih organizacija Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća odbrane u vezi Rebalansa Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu,

- Amandman koji su podnijeli delegati Daliborka Milović, Mustafa Kurtović, Edim Fejzić , Emir Frašto i Sanel Mušović,

- Amandman Almedina Aliefendića,

- Amandman Anera Žuljevića,

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu – hitni postupak - (PD – 23. van. sj. 6.12.2017. godine, DN- 15. van. sj. 7.12.2017), „Službene novine Federacije BiH“, broj 96/17,