AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Amandmana CX na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine (predlagač: većina delegata Kluba delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda),

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT