AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Zaključka o davanju prethodne saglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole investitoru JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT