AKT/ PREGLEDAČ

Završna Informacija o izboru Projektnog partnera za izgradnju bloka 7-450 MW u TE „Tuzla“ sa Prijedlogom zaključka koji je Vlada Federacije prihvatila na 127. sjednici održanoj 10.11.2017. godine, Zaključkom, V., broj: 1453/2017.

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT