AKT/ PREGLEDAČ

- Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za period 1.1. -31.12. 2016. godine,

- Izvještaj o radu Federalne uprave policije za 2016. godinu

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT