AKT/ PREGLEDAČ

Nacrt Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Primjedbe koji su podnijeli delegati Daliborka Milović, Mustafa Kurtović, Edim Fejzić , Emir Frašto i Sanel Mušović:

- Primjedba 1,

- Primjedba 2,

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA

- Obavijest

DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT