AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog odluke o imenovanju Nezavisnog odbora,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Odluka o izboru članova Nezavisnog odbora - (PD – 21. van. sj. 30.10.2017., DN – 14. van. sj. 10.5. 2018.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 40/18