AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog odluke o imenovanju Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest 

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Odluka o imenovanju Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine - (PD – 21. van. sj. 30.10.2017., DN – 14. van. sj. 10.5. 2018.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 40/18