AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH,
 

- Obrazloženje,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH,
„Službene novine Federacije BiH“, broj 32/17,