AKT/ PREGLEDAČ

(Povučen)  - Prijedlog zakona o stečaju

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Primjedbe Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine na Prijedlog zakona o stečaju dostavljene federalnom ministru pravde,

Amandman delegatkinje Lejle Didik Sarajlić,

- Izjašnjenje Vlade Federacije o Amandmanu na Prijedlog zakona o stečaju koji je podnijela Lejla Didik Sarajlić,

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT