AKT/ PREGLEDAČ

Nacrt zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine,

Obrazloženje,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA

Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA

Obavijest

DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT