AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

-Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Odluka o osnivanju i imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Federacije BiH - „Službene novine Federacije BiH“, broj 84/17