AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o hemikalijama,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o hemikalijama - (PD – 5. sj. 24.9. 2019., DN – 7. sj. 1.10.2020), „Službene novine Federacije BiH“, broj 77/20