AKT/ PREGLEDAČ

- Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za period 1.1. -30.6. 2017. godine,

- Izvještaj o radu Federalne uprave policije za januar - juni 2017. godinu,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT