AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog odluke o potvrđivanju odluka premijera Federacije Bosne i Hercegovine o imenovanju federalnog pravobranioca i zamjenika federalnog pravobranioca,

Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja zamjenika federalnog pravobranioca,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT