AKT/ PREGLEDAČ

Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE "Škadimovac"  privrednog društva "RWP Vitorog“ d.o.o. Glamoč sa Prijedlogom zaključka, 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zaključak o davanju prethodne saglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole privrednom društvu “RWP Vitorog” d.o.o. Glamoč, broj:02-13-2854/23 od 4.12.2023.godine, (PD- nastavak 10.redovne sjednice 22.4.2024.godine i DN- 8.redovna sjednica 12.6.2024.godine), “Službene novine Federacije BiH“ broj:47/24