AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu - hitni postupak,

- Objavljeni Budžet

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

- Amandman Aida Obuća 

- Amandman Goran Bulajić

- Amandman Eldin Delić

- Izjašnjenje Vlade FBiH na amandmane 

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu - hitni postupak, broj: 02-11-2654/22 od 20.10.2023. godine (PD - 8. vanredna sjednica 25.10.2023. godine i DN - 3. vanredna sjednica 31.10.2023. godine) (Službene novine Federacije BiH”, broj: 85/23)