AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog odluke o usvajanju Strategije zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (2023-2030)

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

- Zaključak

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest 

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Odluka o usvajanju Strategije zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (2023-2030), broj: 02-30-2340/23 od 25.9.2023.godine, godine ( PD- 6.redovna sjednica 26.10.2023.godine i DN- 5.sjednica 27.11.2023.godine) “Službene novine Federacije BiH “ broj:94/23,