AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izmjeni zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije-skraćeni postupak,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije - skraćeni postupak, broj: 02-02-2167/23 od 25.8.2023.godine (PD - 5. redovna sjednica 27.9.2023. godine i DN - 4. sjednica 5.10.2023. godine)  (Službene novine Federacije BiH) broj: 81/23