AKT/ PREGLEDAČ

Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane, “EPHZHB 1” od Privrednog društva Javno preduzeće "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo Mostar sa Prijedlogom zaključka,

 

- Prijedlog zaključka 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zaključak o davanju prethodne saglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole privrednom društvu Javno preduzeće „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar, broj: 02-13-2265/23 od 11.9.2023. godine (PD - 5.redovna sjednica, 27.9.2023. godine, DN-4.sjednica, 5.10.2023. godine, (Službene novine Federacije BiH” broj: 83/23)