AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi - hitni postupak

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi – hitni postupak - (PD – 22. van. sj. 21.11.2017. godine, DN- 15. van. sj. 7.12.2017), „Službene novine Federacije BiH“, broj 98/17,