AKT/ PREGLEDAČ

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

- Zaključak Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova FBiH

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA

- Obavijest

DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT