AKT/ PREGLEDAČ

Odluka Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu kojom se donosi Zakon o dopuni Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 31/23)

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT