AKT/ PREGLEDAČ

 (Povučen) Informacija II o naknadno zaprimljenim izvještajima budžetskih korisnika o utrošku sredstava Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT