AKT/ PREGLEDAČ

Dopis Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine od 23.12. 2022. godine i 01.02.2023. godine sa prijedlozima za imenovanje jednog kandidata za sudiju Ustavnog suda Federacije BiH

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT