AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (predlagač: Belma Kapo, delegatkinja u Domu naroda) - skraćeni postupak,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Mišljenje Vlade Federacije BiH na  Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (predlagač: Belma Kapo, delegatkinja u Domu naroda) - skraćeni postupak

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT