Potpisan Memorandum o razumijevanju, stručnoj saradnji i uzajamnoj podršci u istraživanjima iz oblasti političkih institucija i parlamentarizma

Sarajevo,


13.05.2024.

Sekretar Doma naroda Izmir Hadžiavdić, sastao se sa prof. dr. Seadom Turčalom, dekanom Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i prof. dr. Elvisom Fejzićem, prodekanom za nastavu Fakulteta političkih nauka. Na sastanku je potpisan Memorandum o razumijevanju, stručnoj saradnji i uzajamnoj podršci u istraživanjima iz oblasti političkih institucija i parlamentarizma, između Stručne službe Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne Hercegovine i Univerziteta u Sarajevu- Fakulteta političkih nauka.
Aktivnosti predviđene ovim Memorandumom bit će implementirane u toku saradnje između Fakulteta političkih nauka i Doma naroda, kroz projekte čiji će sadržaj i ciljeve dogovoriti Ugovorne strane.

Ovaj Memorandum će poslužiti kao opći okvir za institucionalnu saradnju, a olakšat će dalje razvijanje specifičnih programa saradnje od obostranog interesa.

Sastanku je prisustvovala: Alma Varaki stručna savjetnica u Stručnoj službi Doma naroda.