Definisati rokove za konačno donošenje zakonskog rješenja koje će na adekvatan način riješiti problem nasilja u porodici u Federaciji Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


22.09.2023.

Komisija za jednakopravnost spolova Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i dalje će istrajavati u naporima da konačno bude doneseno zakonsko rješenje kojim će na adekvatan način biti riješen problem nasilja u porodici, zaključeno je, između ostalog, na Trećoj sjednici Komisije za jednakopravnost spolova Doma naroda Parlamenta Federacije BiH. Činjenica je, nažalost, da trenutno ne postoji zakonski okvir koji će adekvaktno zaštititi žrtvu nasilja. Nema niti adekvatne kaznene mjere za počinioce nasilja.

Također, Komisija za ravnopravnost spolova Doma naroda opredjeljena je u podršci Ministarstvu pravde da na osnovu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici iz 2013., Nacrta zakona o zaštiti od nasilja u porodici usvojenog u oba doma i Nacrta izmjena i dopuna Krivičnog zakona kao i dosad pristiglih inicijativa ovlaštenih predlagača za izmjene i dopune Krivičnog zakona, naprave prijedlog zakona i/ili izmjene i dopune postojećih.

Polazne tačke za djelovanje i rokove bit će svakako i u zaključcima Radne grupe Federalnog ministarstva pravde, a već na sljedećem zasjedanju Doma naroda Komisija će zaključkom definisati rokove za dostavljanje prijedloga ovih zakona Parlamentu na usvajanje.