MATRA trening iz oblasti vladavine prava na temu „Ljudska prava i manjine“, 12. – 16. juni 2023. godine, Hag

Hag,


03.07.2023.

U periodu od 12. do 16. juna 2023. godine, službenice Stručne službe Doma naroda Parlamenta Federacije BiH iz Jedinice za Evropske integracije Aida Hadžić – Salkić i Maja Radan kao i Muhidin Hadžibegić iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, prisustvovali su MATRA treningu iz oblasti vladavine prava na temu „Ljudska prava i manjine“ održanom u Hagu.

Program obuke je realizovan od strane Holandskog Helsinškog komiteta, Pravnog fakulteta u Leidenu i Haške akademije za lokalnu upravu a finansiran od strane Ministarstva vanjskih poslova Nizozemske.

Cilj pomenutog programa je jačanje institucionalnih kapaciteta u oblasti vladavine prava unutar organa vlasti zemalja sudionica programa. Osim učesnika iz Bosne i Hercegovine, u programu su učestvovali i državni službenici iz Albanije, Armenije, Gruzije, Kosova, Moldavije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije, Turske i Ukrajine. Fokus je bio na holandskom pristupu u oblasti ljudskih prava, interakciji vlade sa civilnim društvom, identifikaciji oblasti za reformu, praktičnoj razmjeni sa drugim zemljama kao i na poboljšanju znanja i vještina za razvoj održive politike za unapređenje zaštite ljudskih prava.

Također, u okviru programa, državni službenici iz Bosne i Hercegovine su imali priliku da se susretnu sa gospodinom Milenkom Mišićem, ministrom savjetnikom iz Ambasade BiH u Hagu.