Rukovodstvo Doma naroda Parlamenta F BiH s predstavnicima Delegacije EU i veleposlanstva SAD-a o europskom putu BiH

Sarajevo,


20.06.2023.

Rukovodstvo Doma naroda Parlamenta Federacije BiH na čelu s predsjedateljem ovog doma Tomislavom Martinovićem sudjelovalo je danas na sastanku pod nazivom „Politički dijalog“ na kojem su predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti Federacije BiH sa šefom Delegacije EU u BiH Johanom Sattlerom te predstavnicima veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u BiH razgovarali o europskom putu naše zemlje. Naglasak je bio na ispunjenju obveza i ubrzanju puta u kontetsku prošlogodišnjeg prihvaćanja zahtjeva za članstvo kao i iskoraka napravljenih u formiranju vlasti u ovom entitetu te mogućnostima značajnijeg korištenja europskih fondova.

Među prvim obvezama koje BiH treba ispuniti kad je u pitanju članstvo naše zemlje u Euroskoj uniji je usklađivanje zakonodavnog procesa sa zemljama članicama EU. Bilo je govora i o ispunjenju svih 14 obveza, odnosno prioriteta. Budući da je dobar dio posla u nadležnosti kantona, odnosno županija, naglašena je važnost koordinacije federalne s županijskim tijelima vlasti u čemu je Dom naroda Parlamenta Federacije BiH napravio značajne iskorake. Razdoblje nakon formiranja vlasti u Federaciji BiH ocijenjeno je povoljnim trenutkom za ubrzanje europskog puta naše zemlje te donošenje reformskih i zakona koji će omogućiti značajniji ekonomski napredak Federacije BiH, uključujući i reformu javne uprave. Predstavnici Delegacije EU u BiH kao i SAD-a i ovom su prilikom iskazali opredjeljenosti pomoći BiH na njezinom europskom putu te pozvali predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti u Federaciji BiH na koordinaciju i dijalog u cilju prevazilaženja svih prepreka koje stoje na putu BiH ka članstvu u Europskoj uniji