Borba za jednakopravnost mora biti iznad politike i političkih opcija

Sarajevo,


15.06.2023.

Predsjednice komisija za jednakopravnost spolova domova Parlamenta Federacije BiH, Aida Obuća (Dom naroda) i Alma Kratina (Predstavnički dom) na jučerašnjem sastanku u Sarajevu, na kojem su dogovorile buduće zajedničko djelovanje, još jednom su konstatirale da su diskriminacija i sistemski nemar sveprisutni u sferama interesnog djelovanja, a jednakopravnost je i dalje nedostižni cilj i mučna borba.

Naglasile su poražavajuću činjenicu da ni danas porodilja u Kantonu 10 i porodilja u Kantonu Sarajevo ne „vrijede“ jednako, prebivalište je i dalje uzrok diskriminacije žena i djece, cijelih porodica. Osim potrebe za ujednačavanjem prava porodilja, nasilje u porodici i dalje se nameće kao gorući problem koji traži hitno sistemsko rješenje i najozbiljniji pristup. Osim neophodne prevencije ove rastuće društvene pojave, svaka žrtva nasilja u porodici na području FBiH morala bi dobiti jednaku i adekvatnu brigu i pomoć. Ostvarivanje prava na liječenje, neplaćeni ženski rad (rad u sivoj zoni), prava porodica sa troje i više djece, samo su djelić haosa koji je neophodno urediti u društvenom i političkom sistemu u kojem, kako se čini, nema dobre volje za osiguravanje osnovnih ljudskih prava, temeljnih sloboda i jednakopravnosti.

Ova pitanja, između ostalih, čekaju nas na EU putu i njihovo rješavanje je neophodnost u smislu buduće integracije BiH. Jednakopravnost spolova i ljudska prava su iznad vladajuće politike i/ili političke opcije, i vrijeme je da se počne djelovati u skladu s tim, zaključeno je.