U organizaciji Misije OESS-a u BiH

Sarajevo,


31.05.2023.

U organizaciji Misije Organizacije za europsku sigurnost i suradnju, OESS-a i Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) pri Misiji OESS-a, zastupnicima u Zastupničkom domu, izaslanicima u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH kao i zaposlenima u stručnim službama u oba doma, predstavljena je Procjena zakonodavnog procesa u BiH. Dokument kojeg je sačinio Ured za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR),predstavlja analizu zakonodavnog okvira i praksi donošenja zakona u Bosni i Hercegovini radi njihove usklađenosti sa međunarodnim standardima ljudskih prava i demokratskog upravljanja. Urađena procjena trebali bi poboljšati kvalitetu donesenih zakona, učinkovitost i transparentnost zakonodavnog procesa, uz poštIvanje demokratskih standarda i načela provodivosti zakona.

Predstavnicima oba doma Parlamenta F BiH u uvodnom dijelu predstavljanja Procjene zakonodavnog procesa u BiH obratili su se Mirjana Marinković-Lepić, predsjedateljica Zastupničkog doma, Tomislav Martinović, predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, veposlanik Brian Croce Aggeler, voditelj Misije OESS-a u BiH te Anne-Lise Chatelain, šefica Ureda za zakonodavnu podršku Misije OESS-a. „Za zemlju uređenja kakvo ima BiH, složenu i višenacionalnu, osobito je važno prihvatiti i primjeniti demokratske standarde u oblasti poštivanja prava, uključujući i nacionalna i građanska po uzoru na druge europske višenacionalne države poput primjerice Belgije. Na našem euroskom putu važno je i uvesti prakse koje su usklađene sa standardima Europske unije čijom članicom BiH želi postati. Osobito je to važno nakon što je naša zemlja dobila kandidacijski status za članstvo. Uz pomoć naših međunarodnih partnera, uključujući i Misiju OESS-a prvi korak u ovom procesuje je sagledati stanje postojećih praksi u zakonodavnom procesu i njihovu usklađenost s međunarodnim standardim, osobito u oblasti ljudskih prava. Jer svi mi koji smo dio zakonodavne vlasti nikad ne smijemo zaboraviti da smo dobili povjerenja naših birača, pripadnika naroda i građane ove zemlje koji od nas očekuju da donosimo zakone i odluke koje će uvažavati njihova prava i osigurati im najbolji mogući okvir za uređenje različitih oblasti života i rada“, naglasio je ovom prilikom Tomislav Martinović, predsjedatelj Doma naroda Parlamenta F BiH.

Procjena zakonodavnog procesa u BiH koju je sačinio Ured za demokratske institucije i ljudsk prava Misije OESS-a dao je predstavnicima zakonodavne vlasti u Federaciji BiH jasan pregled stanja te definirao smjernice kako unaprijediti zakonodavne procese u Federaciji BiH, uz usvanje i primjenu europskih standarda. Cilj je izgraditi moderan europski parlament koji će donositi zakone usklađene s Ustavom Federacije BiH, po mjeri svih naroda i građana Federacije BiH, zakone koji će omogućiti provedbu socio- ekonomskih reformi i omogućiti ravnomjeran razvoj Federacije BiH te u konačnici zakone uslađene sa zakonodavstvom Europske unije, istaknuo je na predstavljanju Procjene zakonodavnog procesa u BiH predsjedatelj Doma naroda Parlamenta F BiH Tomislav Martinović.