Predsjedatelj Martinović s direktorom Populacijskog fonda UN-a u BiH Mosotijem

Sarajevo,


31.05.2023.

Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Tomislav Martinović sastao se sa Johnom Kennedyem Mosotijem, direktorom Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija, UNPFA za BiH, Sjevernu Makedoniju, Srbiju i Kosovo. Tijekom sastanka predsjedatelj Martinović je predstavnika Populacijskog fonda UN-a upoznao sa strukturom, trenutačnim aktivnostima kao i planovima rada Dom naroda Parlamenta F BiH, najvišeg zakonodavnog tijela u ovom etitetu. John Kennedy Mosoti Martinoviću je predstavio misiju Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija koja je fokusirana na pet oblasti. Uz ostalo, to su poboljšanje populacijskih politika, osnaživanje žena, uz suzbijanje svih oblika nasilja, kroz donošenje kvalitetnih zakonskih rješenja s naglaskom na novi oblik nasilja u digitalnom prostoru. Poseban dio misije usmjeren je na mlade i jačanje perpektive koja im se nudi, ali i brigu za najranjivije kategorije, od djece i majki do raseljenih i migranata.

Martinović i Mosoti u razgovoru su se dotakli zakonskih rješenja čijim bi se donošenjem u Federaciji BiH stvorio zakonski okvir za kvalitetnije polulacijske i politike usmjerene ka mladima kao i zaštitu reproduktivnog zdravlja. U tom je kontekstu iskazana spremnost za suradnju. Jedan od prvih oblika moglo bi biti predstavljanje pokazatelja Populacijskog fonda UN-a , UNPFA, kad je u pitanju po BiH nimalo povoljna demografska slika koja ovoj zemlji prognozira daljnji trend pada broja stanovnika i odlaska mladih.Iskazana je spremnost i na suradnju na donošenju što kvalitetnijih zakonskih rješenja koja bi sadržava europske standarde u svim oblastima djelovanja UNPFA, uz koordinaciju i uključivanje kantonalnih skupština u procese, imajući u vidu njihove nadležnosti i ulogu u procesu pridruživanja naše zemlje Europskoj uniji.