Saradnja na brojnim projektima za unaprjeđenje jednakopravnosti

Sarajevo,


27.04.2023.

Saradnju na brojnim projektima za unaprjeđenje ravnopravnosti žene u društvu kao i izradu konkretnih dokumenata sa ciljem poboljšanja položaja i prava žene u Federaciji BiH, dogovorile su danas predsjednica Komisije za ravnopravnost spolova Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Aida Obuća i zamjenica predsjednice Komisije, Marina Mujkanović sa Lejlom Hodović iz Gender Centra Federacije.

U okviru konsultativnog sastanka u zgradi Parlamenta FBiH kojim je ujedno i ozvaničen početak rada Komisije za ravnopravnost spolova Doma naroda u novom sazivu, bilo je govora i o eventualnoj izradi Gender akcionog plana za Federaciju BiH te neophodnosti njegovog postojanja i uspješne provedbe, budući da je mnogo neriješenih pitanja iz date oblasti te puno posla, i to posebno ako uzmemo u obzir put BiH prema EU.

Uz brojne smjernice za djelovanje Komisije predsjednica Aida Obuća najavila je i posjete kantonalnim komisijama koje se bave pitanjima rodne ravnopravnosti i snažnije uvezivanje sa nevladinim sektorom, a sve u cilju poboljšanja položaja žene.