Održana 1. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH

Sarajevo,


31.03.2023.

Na Prvoj sjednici Doma naroda Parlamenta Fedeacije Bosne i Hercegovine usvojeni su: Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine U-18/22 od 22.9.2022.godine, Prijedlog odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta izgradnja tramvajske pruge Ilidža - Hrasnica, Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Javni prijevoz Sarajevo e - Mobility, Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE Tušnica Privrednog društva Winter Wind d.o.o. Tomislavgrad, sa Prijedlogom zaključka o davanju prethodne saglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole privrednom društvu Winter Wind d.o.o. Tomislavgrad, Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE Široka Draga privrednog društva „Imres“, d.o.o. Livno sa prijedlogom zaključka o davanju prethodne saglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole privrednom društvu „Imres“, d.o.o. Livno, Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE Dževa privrednog društva „Vjetroelektrane“, d.o.o. Glamoč sa prijedlogom zaključka o davanju prethodne saglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole privrednom društvu „Vjetroelektrane“, d.o.o. Glamoč.

Delegati su prihvatili i Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osoba sa invaliditetom, a Informacija o primjeni postojeće Srednjoročne strategije poljoprivrednog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2023. godini do usvajanja nove Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja 2021-2027 kao i Informacija o statusu Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine primljene su k znanju.